Video Clip

Nằm trong chuỗi hoạt động của Cuộc thi Hùng biện Tiếng Việt cho sinh viên Lào tại Việt Nam 2019, Công ty CP Đầu tư Phát triển IMUS đã trưng bày các sản phẩm Imusnano trong “Không gian văn hóa Việt – Lào” tại ĐHTN.

Cùng Imusnano xem lại những khoảnh khắc trong “Không gian văn hóa Việt – Lào” tại Đại học Thái Nguyên vừa qua!