CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG “ DÙNG THỬ TRÀ CURMIN GỪNG GIÓ NÚI ĐÁ”
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “ DÙNG THỬ TRÀ CURMIN GỪNG GIÓ NÚI ĐÁ” I. Thời gian diễn ra chương trình: Từ 00:00 giờ ngày 02/05/2020 đến hết 23:59 giờ ngày 31/05/2020 hoặc cho đến khi hết 10.000 sản phẩm dùng...