TS. TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG
Họ và tên : TRƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG; Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 09/5/1981 Nơi sinh: Thái Nguyên Quê quán: Xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Tiến sĩ...